Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalget i Frederiksberg IF - Atletik & Motion

Ungdomsudvalget er nedsat af bestyrelsen med henblik på at varetage børns og unges interesser i foreningen. Udvalgets medlemmer er repræsentanter valgt blandt de unges forældre, udpeget af bestyrelsen eller andre, med interesse for at arbejde for ungdommen. Det er også udvalgets formål at skabe bro mellem ungdomsatleterne, bestyrelsen, trænerne og forældreskaren.
Se referater fra møderne længere nede på siden!
Vores arbejdsopgaver består af jævnlige udvalgsmøder. Der behandler vi indkomne forslag, som både kan være stillet af udvalgets medlemmer, men også af alle andre i foreningen. Det er især sociale opgaver som fællesspisning, præmieuddelingsfest og f.eks. weekend-ture, der er blandt opgaverne. Vi tager også ansvar for klubmesterskab, stævner, træningslejr og atletikskole – flere af opgaverne klares i samarbejde med bestyrelsen, trænerne eller andre med interesse for at hjælpe. Klubbens største stævne, Eurotrack er også forankret i ungdomsudvalget, som sammen med bestyrelsen og utallige hjælpere afvikler dette.

Referater fra ungdomsudvalgets møder kan læses her på hjemmesiden under fanen, ”Ungdomsudvalget”

Det er ungdomsudvalgets ønske, at klubbens børn, unge og deres forældre ved hvem vi er, og hvilke opgaver vi tager os af. Dermed søger vi at udvikle et fællesskab for, at få afviklet arrangementerne med størst muligt udbytte for børnene og de unge. Og dermed også skabe en fælles ansvarsfølelse blandt jer forældre, så I ønsker at bidrage med små og store opgaver, når dette er nødvendigt.

Ungdomsudvalgets medlemmer.