Ungdomsatletik

Ungdomsholdene

Ungdomsholdene er for atleter i alderen 14-15 år (årgang 2004-2003) og 16-19 år (fra årgang 2002). Vi træner ude på Frederiksberg Stadion i sommerhalvåret og rykker delvist indendørs i vintermånederne.

Træningen for 14-15-årige varetages af trænerne Anne Møller og Pernille Laursen, og de 16-19-årige trænes af Mathilde U. Kramer, Allan Kristensen og Karoline Bebe.

Træningen er på begge hold varieret. Opvarmning og grundtræning har ofte en legende tilgang, men den specifikke disciplintræning fylder langt mere end på børneholdene. Derudover har vi fokus på teknik, koordination, styrketræning og intervaller. Afhængigt af niveau, lyst og alder, begynder træningen at blive mere specialiseret mod en eller flere af atletikkens discipliner.

På ungdomsholdene træner vi sammen på tværs af køn, alderstrin, niveau og ambitioner. Det giver en god gruppedynamik og et inspirerende træningsmiljø. Der stilles krav til selvstændighed og engagement, og det forventes blandt andet, at man træner målrettet og deltager i stævner.

Vi afholder lejlighedsvise spiseaftener, træningslejre, weekendture og andre sociale arrangementer for at styrke sammenholdet og træningsglæden.

Der er også plads til nybegyndere på ungdomsholdene.

Træningstider 14-15-årige:

Mandag kl. 16.00-17.15 på Frederiksberg Stadion med Pernille (i uge 43/2018-15/2019 kl. 16.00-17.00 i Tre Falke Hallen)

Tirsdag kl. 15.45-17.15 på Frederiksberg Stadion med Anne (i uge 43/2018-15/2019 efter nærmere aftale kl. 16.00-17.00 på Frederiksberg Gymnasium)

Torsdag kl. 16.00-17.15 på Frederiksberg Stadion (i uge 43/2018-15/2019 kl. 16.00-17.15 i Tre Falke Hallen)

Træningstider 16-19-årige:

Mandag kl. 18.30-20.00 på Frederiksberg Stadion med Mathilde (i uge 43/2018-15/2019 kl. 17.00-19.30 i Falkonergårdens drengesal)

Tirsdag kl. 18.30-20.00 på Frederiksberg Stadion med Karoline (i uge 43/2018-15/2019 kl. 17.15-19.00 i Falkonergårdens drengesal)

Torsdag kl. 16.00-17.30 på Frederiksberg Stadion med Allan (i uge 43/2018-15/2019 kl. 17.15-19.00 i Tre Falke Hallen)

Lørdag på Frederiksberg Stadion med seniorholdet.

Kontakt:

Kontakt Anne Møller (anne_em@hotmail.com) for info om ungdomsholdet for 14-15-årige.

Kontakt Mathilde U. Kramer (mathildeukramer@hotmail.com) for info om ungdomsholdet for 16-19-årige.


Ungdomsløbeholdet for 10-15-årige

På Ungdomsløbeholdet træner børn og unge i alderen fra ca. 10-15 år (årgang 2003-2008). Der trænes mod atletikkens længere løbedistancer fra 600 m til 5000 m. Om vinteren løbes der cross/terrænløb, og flere har det sjovt med at prøve kræfter med længere distancer så som eremitageløbet og 5 km landevejsløb.

Træningen foregår som udgangspunkt på Frederiksberg Stadion, men nærliggende områder som Grøndalsparken, Søndermarken, Frederiksberg Have og Damhussøen tages jævnligt i brug og periodisk vil mødestedet blive ændret til et af disse områder. Nogle gange tager vi bilen til skov og andre egnede steder. Træningen vil være aldersrelateret og kan være delt op i grupper efter alder og træningsintensitet.

Holdet har fokus på motorik, styrke, teknik og grundlæggende udholdenhed, men også lidt intervaller på bane og i naturen. For de yngste vil træningen have en legende tilgang, hvor den for de ældste vil blive mere målrettet og fokuseret på at kunne klare kravet til oprykning til Elite Mellemdistance (40-60 km løb ugentligt). De unge på holdet træner løb 1-4 gange ugentligt afhængig af ambitioner og niveau, samt hvor meget de ellers træner på atletikholdene.

Der lægges stor vægt på grundtræning og på at bygge løberne langsomt op for at undgå skader. Vi kombinerer træningen af intervaller, tempoture og rolige ture med koordination-, teknik- og styrketræning, alt sammen tilpasset den enkelte løbers alder, køn, distance og individuelle behov. Der er plads til både dem, som bare er glade for at løbe, og dem, der satser seriøst på konkurrence.

Træningen varetages af trænerne Karoline Ulnits (tirsdag) og Magnus Ulnits (torsdag).

Træningstider Ungdomsløbeholdet:

Tirsdag kl. 17.00–18:30 på Frederiksberg Stadion.

Torsdag kl. 17.00–18:30 på Frederiksberg Stadion (i uge 43/2018-15/2019 træner holdet i Frederiksberg HF's drengesal om torsdagen kl. 17.15-19.00).

Nogle lørdage vil der være fælles løbetræning for alle børne- og ungdomshold. Dette vil blive annonceret her på hjemmesiden.

Kontakt:

Kontakt træner Magnus Ulnits (atletikfreak@gmail.com), hvis du har spørgsmål til ungdomsløbeholdet.

 

Elite Mellemdistanceholdet

Elite Mellemdistanceholdet er målrettet konkurrenceløbere, som vil specialisere sig på mellemdistance. Der trænes primært hen mod distancerne 800 m, 1.500 m, 1 mile og 3.000 m forhindring. Der forventes et træningsniveau begyndende på omkring 60 km om ugen, ligesom det forventes, at man vil kunne løbe minimum 5 træningspas om ugen. Herfra bygges der videre ud fra den enkelte løbers individuelle ønsker og mål.

Holdet består af løbere fra 16 år (fra årgang 2002) til og med senior. De 16-18-årige fortsætter træningen fra ungdomsholdet efter et aldersrelateret træningskoncept, ligesom de 16-18-årige, som vil løbe langdistance, stille og roligt indlemmes på klubbens Elite Langdistancehold.

Træningen foregår med udgangspunkt på Frederiksberg Stadion, men nærliggende områder som Grøndalsparken, Frederiksberg Have og Søndermarken tages jævnligt i brug, ligesom vi nogle gange tager bilen til egnede steder som Hersted Høje, Holte lysløjpe og lign.

Der lægges stor vægt på grundtræning og på at bygge løberne langsomt op for at undgå skader. Vi kombinerer træning af intervaller, tempoture, fartleg og rolige ture med fokus på bedre løbeøkonomi og teknisk træning, koordination samt ikke mindst løbende styrketræning. Løberne vil også blive testet med jævnlige mellemrum for at sikre rette progression i deres træning, så vi hele tiden kan optimere den enkeltes udvikling mod sine mål. Alt sammen selvfølgelig tilpasset den enkelte løbers alder, køn, distance og individuelle behov, hvor en seriøs sæsonplanlægning indgår som et vigtigt element. Der er plads til alle, som vil prøve kræfter med mellemdistance, når man bare er indstillet på ovennævnte træningsindsats.

I foråret planlægges der typisk en træningslejr under varme himmelstrøg, så løberne er optimalt forberedte til den kommende sæsons stævner. I vintersæsonen deltager vi typisk i diverse crossløb, ligesom udvalgte motionsløb vil være gode til farttræning.

Træningen varetages af Træner Claus Ulnits.

Træningstider Elite Mellemdistanceholdet:

Tirsdag kl. 17.00–19.00 på Frederiksberg Stadion

Torsdag kl. 17.00–19.00 på Frederiksberg Stadion

Lørdag kl. 10.00-12.30 ved Frederiksberg Stadion og andre træningssteder

Kontakt:

Kontakt træner Claus Ulnits (wamlaw62@gmail.com), hvis du har spørgsmål til Elite Mellemdistanceholdet. Interesserede er også velkomne til at kigge forbi til træningen, enten som deltager eller til en snak om dine løbeambitioner. 

 

Stangspring

Træningen i stangspring er for atleter fra 11 år (fra årgang 2007). For at kunne deltage på holdet, skal man være medlem på et af vores atletikhold, og man skal kunne slå en kolbøtte og lave en kropshævning – og selvfølgelig have lysten at prøve kræfter med netop stangspringsdisciplinen.

For at sikre kvaliteten i træningen, er der max. 10 pladser på holdet. Deltagere forpligter sig derfor til at komme til alle træninger i videst muligt omfang.

Træningen foregår på Frederiksberg Stadion lørdage i lige uger kl. 11.00–12.30 (i uge 43/2018-15/2019 i samme tidsrum i Tre Falke Hallen). Den forestås af Christoffer Holst Hahn, FIF’s meget erfarne stangspringer.

Kontakt træner Christoffer Holst Hahn (christoffer.holst@gmail.com), hvis du har spørgsmål til stangspringstræningen.

 

Højdespring

Træningen i højdespring er for atleter fra 10 år (fra årgang 2008). Der er tale om specialtræning, som kræver, at man allerede er medlem af et af vores atletikhold.

For at sikre kvaliteten i træningen, er der max. 10 pladser hver uge. Man tilmelder sig fra gang til gang via klubmodul og forpligter sig til at komme til de træninger, man melder sig til.

Træningen foregår på Frederiksberg Stadion lørdage i ulige uger kl. 11.30–13.00 (kl. 10.30-12.00 i Tre Falke Hallen i uge 43/2018-15/2019). Atleter, der springer under 1,40 eller er nye til disciplinen træner fra 11.30-12.15 (10.30-11.15 fra uge 43 til påske). Erfarne højdespringere, der springer mere end 1,40, træner fra 12.15-13.00 (11.15-12.00 fra uge 43/2018-15/2019). Man møder op et kvarter før sin træningsstart og sørger på egen hånd for god opvarmning, så man er klar til at højdespringe kl. 11.30 eller 12.15 (10.30 og 11.15 fra uge 43/2018-15/2019).

Træningen forestås af FIF's meget erfarne højdespringer, Oluf Engberg. Kontakt ham direkte (olufen@lfst.dk), hvis du har spørgsmål til højdespringstræningen. 
 

Kastetræning

FIF’s kastetræning foregår som udgangspunkt på de enkelte hold, hvor klubbens specialiserede kastetræner efter aftale med holdenes trænere øver forskellige kastediscipliner, der er relevante for atleternes alder.

Derudover tilbydes ungdomsatleter fra 16 år (fra årgang 2002) fast, ugentlig træning, hvor der for alvor er mulighed for at fordybe sig yderligere i teknisk træning af specifikke kasteøvelser. Dette hold træner hver torsdag kl. 17.15-18.45 på Frederiksberg Stadion. Øvrige hverdage (dog ikke onsdag) er der selvtræning kl. 17.15-19.15. Lørdag kl. 9.00-13.00.
I uge43/2018-15/2019 træner holdet torsdage kl. 17.15-19.00 i Frederiksberg HF's pigesal.
 
Kontakt træner Allan Kristensen (allan.kristensen63@gmail.com), hvis du har spørgsmål til kastetræningen.