Ungdomsatletik

Ungdomsholdene

Ungdomsholdene er for atleter i alderen 14-15 år og 16-19 år. Vi træner ude på Frederiksberg Stadion i sommerhalvåret, og rykker delvist indendørs i vintermånederne.

Træningen for 14-15-årige varetages af trænerne Anne Møller og Pernille Laursen, og de 16-19-årige trænes af Mathilde U. Kramer, Allan Kristensen og Karoline Bebe.

Træningen er på begge hold varieret. Opvarmning og grundtræning har ofte en legende tilgang, men den specifikke disciplintræning fylder langt mere end på børneholdene. Derudover har vi fokus på teknik, koordination, styrketræning og intervaller. Afhængigt af niveau, lyst og alder, begynder træningen at blive mere specialiseret mod en eller flere af atletikkens discipliner.

På ungdomsholdene træner vi sammen på tværs af køn, alderstrin, niveau og ambitioner. Det giver en god gruppedynamik og et inspirerende træningsmiljø. Der stilles krav til selvstændighed og engagement, og det forventes blandt andet, at man træner målrettet og deltager i stævner.

Vi afholder lejlighedsvise spiseaftener, træningslejre, weekendture og andre sociale arrangementer for at styrke sammenholdet og træningsglæden.

Der er også plads til nybegyndere på ungdomsholdene.

Træningstider 14-15-årige:

Mandag kl. 16.00-17.15 på Frederiksberg Stadion med Pernille (uge 43/2017 – 12/2018 træner vi styrke kl. 16.30-18.00 i Frederiksberg Idrætsparks styrkelokale og i Falkonergårdens pigesal)

Tirsdag kl. 15.45-17.15 på Frederiksberg Stadion med Anne (uge 43/2017 – 12/2018 træner vi løb og intervaller kl. 17.00-18.30 i Frederiksberg HF’s pigesal samt udenfor på Stadion. I december, januar og februar foregår indendørstræningen dog i Hafnia Hallen kl. 16.00-17.30.)

Torsdag kl. 16.00-17.15 på Frederiksberg Stadion (i uge 43/2017 – uge 12/2018 træner vi gymnastik og spring fredag kl. 16.30-17.45 i Falkonergårdens idrætshal).

Træningstider 16-19-årige:

Mandag kl. 18.00-19.30 på Frederiksberg Stadion med Mathilde (uge 43/2017 – 12/2018 træner vi især teknik (løb og spring) kl. 18.30-20.00 i Falkonergårdens drengesal)

Tirsdag kl. 17.15-19.00 på Frederiksberg Stadion med Karoline (uge 43/2017 – 12/2018 træner vi pirmært styrke og styrketræningsteknik kl. 17.15-19.00 i Frederiksberg Idrætsparks styrkelokale og i Frederiksberg HF’s drengesal)

Torsdag kl. 17.15-19.00 på Frederiksberg Stadion med Allan (primært hæk og løb)

Lørdag på Frederiksberg Stadion med seniorholdet.

Kontakt:

Kontakt Anne Møller (anne_em@hotmail.com) for info om ungdomsholdet for 14-15-årige.

Kontakt Mathilde U. Kramer (mathildeukramer@hotmail.com) for info om ungdomsholdet for 16-19-årige.


Ungdomsløbeholdet for 10-15-årige

På Ungdomsløbeholdet træner børn og unge i alderen fra ca. 10-15 år. Der trænes mod atletikkens længere løbedistancer fra 600 m til 5000 m. Om vinteren løbes der cross/terrænløb, og flere har det sjovt med at prøve kræfter med længere distancer så som eremitageløbet og 5 km landevejsløb.

Træningen foregår som udgangspunkt på Frederiksberg Stadion, men nærliggende områder som Grøndalsparken, Søndermarken, Frederiksberg Have og Damhussøen tages jævnligt i brug og periodisk vil mødestedet blive ændret til et af disse områder. Nogle gange tager vi bilen til skov og andre egnede steder. Træningen vil være aldersrelateret og kan være delt op i grupper efter alder og træningsintensitet.

Holdet har fokus på motorik, styrke, teknik og grundlæggende udholdenhed, men også lidt intervaller på bane og i naturen. For de yngste vil træningen have en legende tilgang, hvor den for de ældste vil blive mere målrettet og fokuseret på at kunne klare kravet til oprykning til Elite Mellemdistance (40-60 km løb ugentligt). De unge på holdet træner løb 1-4 gange ugentligt afhængig af ambitioner og niveau, samt hvor meget de ellers træner på atletikholdene.

Der lægges stor vægt på grundtræning og på at bygge løberne langsomt op for at undgå skader. Vi kombinerer træningen af intervaller, tempoture og rolige ture med koordination-, teknik- og styrketræning, alt sammen tilpasset den enkelte løbers alder, køn, distance og individuelle behov. Der er plads til både dem, som bare er glade for at løbe, og dem, der satser seriøst på konkurrence.

Træningen varetages af trænerne Christina Bruhn og Magnus Ulnits.

Træningstider Ungdomsløbeholdet:

Tirsdag kl. 17.00–18:30 på Frederiksberg Stadion

Torsdag kl. 17.00–18:30 på Frederiksberg Stadion (uge 43/2017 – 12/2018 træner vi efter en løbetur udenfor inde i Frederiksberg HF’s drengesal fra ca.kl.18-18:30)

Nogle lørdage vil der være fælles løbetræning for alle børne-og ungdomshold. Dette vil blive annonceret her på hjemmesiden.

Kontakt:

Kontakt Christina Bruhn (chris.hede@yahoo.dk) eller Magnus Ulnits (atletikfreak@gmail.com), hvis du har spørgsmål til ungdomsløbeholdet.

 

Elite Mellemdistanceholdet

Elite Mellemdistanceholdet er målrettet konkurrenceløbere, som vil specialisere sig på mellemdistance. Der trænes primært hen mod distancerne 800 m, 1.500 m, 1 mile og 3.000 m forhindring. Der forventes et træningsniveau begyndende på omkring 60 km om ugen, ligesom det forventes, at man vil kunne løbe minimum 5 træningspas om ugen. Herfra bygges der videre ud fra den enkelte løbers individuelle ønsker og mål.

Holdet består af løbere fra 16 år til og med senior. De 16-18-årige fortsætter træningen fra ungdomsholdet efter et aldersrelateret træningskoncept, ligesom de 16-18-årige, som vil løbe langdistance, stille og roligt indlemmes på klubbens Elite Langdistancehold.

Træningen foregår med udgangspunkt på Frederiksberg Stadion, men nærliggende områder som Grøndalsparken, Frederiksberg Have og Søndermarken tages jævnligt i brug, ligesom vi nogle gange tager bilen til egnede steder som Hersted Høje, Holte lysløjpe og lign.

Der lægges stor vægt på grundtræning og på at bygge løberne langsomt op for at undgå skader. Vi kombinerer træning af intervaller, tempoture, fartleg og rolige ture med fokus på bedre løbeøkonomi og teknisk træning, koordination samt ikke mindst løbende styrketræning. Løberne vil også blive testet med jævnlige mellemrum for at sikre rette progression i deres træning, så vi hele tiden kan optimere den enkeltes udvikling mod sine mål. Alt sammen selvfølgelig tilpasset den enkelte løbers alder, køn, distance og individuelle behov, hvor en seriøs sæsonplanlægning indgår som et vigtigt element. Der er plads til alle, som vil prøve kræfter med mellemdistance, når man bare er indstillet på ovennævnte træningsindsats.

I foråret planlægges der typisk en træningslejr under varme himmelstrøg, så løberne er optimalt forberedte til den kommende sæsons stævner. I vintersæsonen deltager vi typisk i diverse crossløb, ligesom udvalgte motionsløb vil være gode til farttræning.

Træningen varetages af Træner Claus Ulnits.

Træningstider Elite Mellemdistanceholdet:

Tirsdag kl. 17.00–19.00 på Frederiksberg Stadion

Torsdag kl. 17.00–19.00 på Frederiksberg Stadion (uge 43/2017 – 12/2018 suppleres med styrketræning indenfor tidsrummet 17.15-19.00 i Frederiksberg HF’s drengesal)

Lørdag kl. 10.00-12.30 ved Frederiksberg Stadion og andre træningssteder

Kontakt:

Kontakt hovedtræner Claus Ulnits (wamlaw62@gmail.com), hvis du har spørgsmål til Elite Mellemdistanceholdet. Interesserede er også velkomne til at kigge forbi til træningen, enten som deltager eller til en snak om dine løbeambitioner. 

 

Stangspring

Træningen i stangspring er for atleter fra 11 år. For at kunne deltage på holdet, skal man være medlem på et af vores atletikhold, og man skal kunne slå en kolbøtte og lave en kropshævning – og selvfølgelig have lysten at prøve kræfter med netop stangspringsdisciplinen.

For at sikre kvaliteten i træningen, er der max. 10 pladser på holdet. Deltagere forpligter sig derfor til at komme til alle træninger i videst muligt omfang.

Træningen foregår på Frederiksberg Stadion lørdage kl. 11.00–12.30 (uge 43/2017 til 12/2018 træner vi lørdage i lige uger kl. 11-12.30 i Tre Falke Hallen). Den forestås af Christoffer Holst Hahn, FIF’s meget erfarne stangspringer.

Kontakt træner Christoffer Holst Hahn (christoffer.holst@gmail.com), hvis du har spørgsmål til stangspringstræningen.

 

Højdespring

Træningen i højdespring er for atleter fra 10 år. Der er tale om specialtræning, som kræver, at man allerede er medlem af et af vores atletikhold.

For at sikre kvaliteten i træningen, er der max. 10 pladser på holdet. Man tilmelder sig fra gang til gang via klubmodul og forpligter sig til at komme til de træninger, man melder sig til.

Træningen foregår på Frederiksberg Stadion lørdage i ulige uger kl. 11.30–12.30 (uge 43/2017 til 12/2018 træner vi lørdage i ulige uger kl. 11.30-12.30 i Tre Falke Hallen). Mød 11.15 til opvarmning på egen hånd før selve træningen.

Træningen forestås af FIF's meget erfarne højdespringer, Oluf Engberg. Kontakt ham direkte (olufen@lfst.dk), hvis du har spørgsmål til højdespringstræningen. 
 

Kastetræning

FIF’s kastetræning foregår som udgangspunkt på de enkelte hold, hvor klubbens specialiserede kastetræner efter aftale med holdenes trænere øver forskellige kastediscipliner, der er relevante for atleternes alder.

Hertil kommer særlige træningsdage, hvor interesserede kan komme og fordybe sig yderligere i teknisk træning af specifikke kasteøvelser. Din træner vil holde dig orienteret om planlagte arrangementer.