Læs beskrivelse af hvordan vi arbejder med vores unge løberes udvikling i klubben: Rød Tråd for mellem/lang løb