Kontingentoversigt:


Hold / Pris:Mikro 3-5 år inkl. voksen:
275,- kr. / KvartalMini 5-7 år:
300,- kr. / KvartalBørn 8-9 år:300,- kr. / KvartalBørn 10-11 år:450,- kr. / KvartalUngdom 12-13 år:450,- kr. / KvartalUngdom 14-17 år:500,- kr. / KvartalUngdom PLUS 14-15 år:650,- kr. / KvartalUngdomsløbeholdet 12-17 år:450,- kr. / KvartalUngdom 16-19 år:650,- kr. / KvartalKast +16 år:400,- kr. / KvartalUng/Senior 20-23 år:550,- kr. / KvartalSenior Motionsatletik:400,- kr. / KvartalSenior Sprint/Spring:600,- kr. / KvartalElite Sprint/Spring:650,- kr. / KvartalElite Mellem/Langdistance:600,- kr. / KvartalPassive Medlemmer:200,- kr. / ÅrligtIndmeldelse i FIF Atletik:

Der opkræves et administrativt tillæg på 100,00 kr. ved indmeldelse i FIF Atletik for nye medlemmer. Melder du dig til flere hold samtidig, betaler du kun dette beløb én gang, og er du fejlagtigt blevet udmeldt ved manglende opdatering af betalingskort, skal dette beløb heller ikke betales ved genindmeldelse. 

Medlemskab løber indtil medlemmet opsiger medlemskab.


Betaling af kontingent:

For aktive medlemmer opkræves kontingentet kvartalsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober for alle hold.

  • Ved indmeldelse 0-29 dage inde i kvartalet, betales 100% af kontingentet
  • Ved indmeldelse 30-59 dage inde i kvartalet betales 67% af kontingentet
  • Ved indmeldelse 60 - 79 dage inde i kvartalet betales 33% af kontingentet
  • Ved indmeldelse 80 - 90 dage inde i kvartalet betales 1% af kontingentet

For passive medlemmer opkræves kontingentet årligt 1. januar. 

  • Ved indmeldelse 0 - 89 dage inde i året betales 100% kontingent
  • Ved indmeldelse 90 - 179 dage inde i året betales 75% kontingent
  • Ved indmeldelse 180 - 269 dage inde i året betales 50% kontingent 
  • Ved indmeldelse senere end 270 dage inde i året betales 1% kontingent


Betaling opkræves automatisk via træk på oplyst betalingskort. 

Medlemmet adviseres inden kontingentopkrævning og træk på betalingskort via e-mail fra Klubmodul. 

Klubmodul foretager tjek af det tilmeldte betalingskorts validitet 5 dage forud for kontingenttrækket. Kan der ikke foretages betaling af kontingentet via kortet, adviseres medlemmet via e-mail fra Klubmodul om,  at betalingskortoplysninger skal opdateres på FIF's hjemmeside, www.fifatletik.dk (ved login under "Mine tilmeldinger"). 

Hvis betalingskortoplysninger ikke er gyldige og opdaterede på kvartalets sidste dag, udmeldes medlemmet og adviseres herom via e-mail fra Klubmodul.

Ønsker du fortsat at være medlem, kan du tilmelde dig igen her på hjemmesiden (www.fifatletik.dk) under fanebladet ”Bliv medlem” og underpunkt ”Indmeldelse”. Find dit hold og tilmeld dig på ny med opdaterede betalingskortoplysninger.


Udmeldelse af FIF Atletik:

Udmeldelse foretages af medlemmet selv via “Mine tilmeldinger”, som findes, når man er logget ind på Klubmodul med sin medlemsprofil (selvbetjening). 

Indbetalt kontingent refunderes IKKE ved udmeldelse. 


Bestyrelsen kan, til enhver tid, ændre i kontingentet der fastsættes på foreningens generalforsamling, under hensyntagen til klubbens overordnede økonomi.

(Revideret af bestyrelsen den 1. oktober 2023)

Nyheder

Vores sponsorer