Kontingentoversigt:


Principper for indmelding og tilhørende satser er som følger:

  • Kontingent ved tilmelding til FIF BIKE er pr. 1. oktober 2023 fastsat til 375,00 dkr pr. kvartal.
  • Kontingent opkræves hver den første i månederne januar, april, juli og oktober.
  • Gebyr ved tilmelding er 100,00 dkr.
  • Ved indmeldelse midt i en kontingentperiode (kvartal) opkræves der kontingent pro rata for indeværende kvartal.
  • Medlemskab løber indtil medlemmet opsiger medlemskab. Udmelding foretages af medlemmet selv via foreningens hjemmeside.
  • Indbetalt kontingent refunderes IKKE ved udmeldelse. 


Vær opmærksom på, at betaling opkræves automatisk via træk på oplyst og registreret betalingskort. Medlemmet adviseres via mail forud for kontingenttræk på betalingskort.  Klubmodul foretager tjek på gyldighed af medlemmets betalingskort fem dage forud for kontingenttræk. Hvis betalingskort ikke er gyldigt (eksempelvis udløbet) adviseres medlemmet via e-mail fra Klubmodulet, at betalingskort oplysninger skal opdateres af medlemmet i medlemmets profil på FIF A&M's hjemmeside (www.fifatletik.dk.) Manglende betaling kan udløse en udmelding af foreningen. Ved fortsat deltagelse i foreningens aktiviteter vil medlemmet være i restance til foreningen.


Bestyrelsen kan, til enhver tid, ændre i kontingentet der fastsættes på foreningens generalforsamling, under hensyntagen til klubbens overordnede økonomi.

(Revideret af bestyrelsen den 1. oktober 2023)


Nyheder

Vores sponsorer