Ungdomsatletik

Ungdomsholdene (Ungdom og Ungdom Plus)

Ungdomsholdene er for atleter i alderen 14-19 år (årgang 2006-2007 og 2002-2005). Der er i alt fire hold: Ungdom 14-15 år, Ungdom Plus (14-15 år) Ungdom 16-19 år og Ungdom Plus (16-19 år). 

Vi træner ude på Frederiksberg Stadion i sommerhalvåret (april til oktober) og rykker delvist indendørs i vintermånederne.

Holdene Ungdom 14-15 år og Ungdom 16-19 år er for både nybegyndere, lettere øvede atleter samt øvede atleter, der ikke ønsker at deltage på konkurrencefokuseret hold.

Holdet har primært fokus på atletik som motionsform og med det sociale aspekt i højsædet.

Atleter der ikke opfylder kravene til deltagelse på de to konkurrencefokuserede hold, men ønsker dette, kan, gennem træning på holdet, opnå de nødvendige færdigheder og blive overført, såfremt der er ledige pladser samt efter aftale med trænergruppen.

Træningen for Ungdom 16-19-år varetages af Oliver Ryborg Kjeldsen.

Træningen for Ungdom 14-15 år varetages af Nikoline Laursen.

Træningen er på begge hold varieret. Opvarmning og grundtræning har ofte en legende tilgang, men den specifikke disciplintræning fylder langt mere end på børneholdene. Derudover har vi fokus på teknik, koordination, styrketræning og intervaller. Afhængigt af niveau, lyst og alder, begynder træningen at blive mere specialiseret mod en eller flere af atletikkens discipliner.

På ungdomsholdene træner vi sammen på tværs af køn og alderstrin. Det giver en god gruppedynamik og et inspirerende træningsmiljø. Der stilles krav til selvstændighed og engagement, og det forventes blandt andet, på de to konkurrencefokuserede hold, at man træner målrettet og deltager i stævner.

Vi afholder, på tværs af holdene, lejlighedsvise spiseaftener, træningslejre, weekendture og andre sociale arrangementer for at styrke sammenholdet og træningsglæden.

Alle nye atleter begynder på Ungdom 14-15 år eller Ungdom 16-19 års holdene. Man kan ikke indmeldes direkte på                           Ungdom Plus 14-15 år eller Ungdom Plus 16-19 år.

Træningstider Ungdom 14-15 år (årgang 2006-2007):

Tirsdag og torsdag kl. 16.00-17.15 på Frederiksberg Stadion (uge 43/2020-31.3/2021 inkl. træner holdet tirsdag kl. 16.30-17.30 på Frederiksberg Gymnasium og torsdag kl. 16.00 -17.15 ude + Frederiksberg HF's pigesal.

Træningstider Ungdom 16-19 år (årgang 2002-2005):

Tirsdag og torsdag kl. 17.15-18.45 på Frederiksberg Stadion (uge 43/2020-31.3/2021 inkl. træner holdet tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.30 i Falkonergårdens drengesal).

Holdene Ungdom Plus (14-15 år og 16-19 år) er konkurrencefokuserede hold for øvede atleter, der ønsker at konkurrere og i øvrigt opfylder kravene for deltagelse på disse hold.

Krav for deltagelse på klubbens Ungdom Plus hold er følgende:

Det forventes, at deltagere på Ungdomsholdet er engagerede i deres træning og møder op til træning minimum 3x ugentligt. (Afbud grundet sygdom etc. accepteres naturligvis)

Som deltager på ungdomsholdet forventes det også, at man er stævneaktiv og har forældre, som er villige til at bakke op og, efter behov, hjælpe til ved stævnerne og afviklingen af disse. Ved oprykning forventes det, at man har basalt kendskab til atletikkens discipliner, koordinationsøvelser og er i form til at kunne løbe en tur uden at skulle gå. Ydermere er det vigtigt, at man er glad for at bevæge sig og bestræber sig på at blive endnu bedre til disciplinerne. Derudover skal man være i stand til at klare sig selv til konkurrence i tilfældet af, at der ikke er trænere, samt selvstændigt kunne lave en opvarmning relevant for sin disciplin.

Træningstider Ungdom Plus 14-15-år (årgang 2006-2007):

Mandag kl. 16.00-17.15 på Frederiksberg Stadion. (Uge 43/2020-31.3/2021 inkl. træner holdet mandag kl. 16.00-17.00 i styrkerum/Tre Falke Hallen)
Tirsdag kl. 16.00-17.15 på Frederiksberg Stadion. (I december, januar og februar træner holdet tirsdag kl. [tbd] i Hafnia Hallen)
Torsdag kl. 16.00-17.15 på Frederiksberg Stadion. (Uge 43/2020-31.3/2021 inkl. træner holdet torsdag kl. 16-17.15 i Tre Falke Hallen)
Lørdag kl. 11.00-12.30 på Frederiksberg Stadion. (Uge 43/2020-31.3/2021 inkl. træner holdet lørdag kl. 11.00-12.30 ude på stadion + Tre Falke Hallen)

Træningstider Ungdom Plus 16-19-årige (årgang 2002-2005):

Mandag kl. 17.30-19.00 på Frederiksberg Stadion (uge 43/2020-31.3/2021 kl. 17.30-19.00 i styrkerum + Falkonergårdens drengesal).

Tirsdag kl. 17.30-19.00 på Frederiksberg Stadion (uge 43/2020-31.3/2021 kl. [tbd] i Hafnia Hallen).

Torsdag kl. 17.30-19.00 på Frederiksberg Stadion (uge 43/2020-31.3/2021 kl. 17.30-19.00 i Tre Falke Hallen).

Lørdag på Frederiksberg Stadion fra kl. 10.30 (uge 43/2020-31.3/2021 kl. 11.00-12.30 i Tre Falke Hallen).

Kontakt:

Kontakt Nikoline Laursen (nkll00@hotmail.com) for info om Ungdom 14-15 år.

Kontakt Radoslav Dimitrov (radosl.dimitrov@gmail.com) for info om det konkurrencefokuserede Ungdom Plus 14-15-års hold. 

Kontakt Oliver Ryborg Kjeldsen (oliver.ryborg@hotmail.com) for info om det konkurrencefokuserede Ungdom 16-19 og                  Ungdom Plus 16-19-års hold.

 

Ungdomsløbeholdet for 11-15-årige

På Ungdomsløbeholdet træner børn og unge i alderen fra 11-15 år (årgang 2006-2010). Der trænes mod atletikkens længere løbedistancer fra 600 m til 5000 m. Om vinteren løbes der cross/terrænløb, og flere har det sjovt med at prøve kræfter med længere distancer så som eremitageløbet og 5 km landevejsløb.

Træningen foregår som udgangspunkt på Frederiksberg Stadion, men nærliggende områder som Grøndalsparken, Søndermarken, Frederiksberg Have og Damhussøen tages jævnligt i brug og periodisk vil mødestedet blive ændret til et af disse områder. Nogle gange tager vi bilen til skov og andre egnede steder. Træningen vil være aldersrelateret og kan være delt op i grupper efter alder og træningsintensitet.

Holdet har fokus på motorik, styrke, teknik og grundlæggende udholdenhed, men også lidt intervaller på bane og i naturen. For de yngste vil træningen have en legende tilgang, hvor den for de ældste vil blive mere målrettet og fokuseret på at kunne klare kravet til oprykning til Elite Mellemdistance (40-60 km løb ugentligt). De unge på holdet træner løb 1-4 gange ugentligt afhængig af ambitioner og niveau, samt hvor meget de ellers træner på atletikholdene.

Der lægges stor vægt på grundtræning og på at bygge løberne langsomt op for at undgå skader. Vi kombinerer træningen af intervaller, tempoture og rolige ture med koordination-, teknik- og styrketræning, alt sammen tilpasset den enkelte løbers alder, køn, distance og individuelle behov. Der er plads til både dem, som bare er glade for at løbe, og dem, der satser seriøst på konkurrence.

Træningstider Ungdomsløbeholdet:

Tirsdag og torsdag kl. 17.15–18:45 på og omkring Frederiksberg Stadion (uge 42/2020-31.3/2021 træner holdet desuden indendørs i Frederiksberg HF's drengesal om torsdagen kl. 17.15-19.00).

Nogle lørdage vil der være fælles løbetræning for alle børne- og ungdomshold. Dette vil blive annonceret via mails og holdenes facebookgrupper.

Kontakt:

Kontakt træner Anders Holm (professorholm@gmail.com), hvis du har spørgsmål til ungdomsløbeholdet.

 

Elite Mellemdistanceholdet

Elite Mellemdistanceholdet er målrettet konkurrenceløbere, som vil specialisere sig på mellemdistance. Der trænes primært hen mod distancerne 800 m, 1.500 m, 1 mile og 3.000 m forhindring. Der forventes et træningsniveau begyndende på omkring 60 km om ugen, ligesom det forventes, at man vil kunne løbe minimum 5 træningspas om ugen. Herfra bygges der videre ud fra den enkelte løbers individuelle ønsker og mål.
 
Holdet består af løbere fra 16 år til og med senior (fra årgang 2005 og ældre). De 16-18-årige fortsætter træningen fra ungdomsholdet efter et aldersrelateret træningskoncept, ligesom de 16-18-årige, som vil løbe langdistance, stille og roligt indlemmes på klubbens Elite Langdistancehold.

Træningen foregår med udgangspunkt på Frederiksberg Stadion, men nærliggende områder som Grøndalsparken, Frederiksberg Have og Søndermarken tages jævnligt i brug, ligesom vi nogle gange tager bilen til egnede steder som Hersted Høje, Holte lysløjpe og lign.

Der lægges stor vægt på grundtræning og på at bygge løberne langsomt op for at undgå skader. Vi kombinerer træning af intervaller, tempoture, fartleg og rolige ture med fokus på bedre løbeøkonomi og teknisk træning, koordination samt ikke mindst løbende styrketræning. Løberne vil også blive testet med jævnlige mellemrum for at sikre rette progression i deres træning, så vi hele tiden kan optimere den enkeltes udvikling mod sine mål. Alt sammen selvfølgelig tilpasset den enkelte løbers alder, køn, distance og individuelle behov, hvor en seriøs sæsonplanlægning indgår som et vigtigt element. Der er plads til alle, som vil prøve kræfter med mellemdistance, når man bare er indstillet på ovennævnte træningsindsats.

I foråret planlægges der typisk en træningslejr under varme himmelstrøg, så løberne er optimalt forberedte til den kommende sæsons stævner. I vintersæsonen deltager vi typisk i diverse crossløb, ligesom udvalgte motionsløb vil være gode til farttræning.

Træningen varetages af Træner Claus Ulnits.

Træningstider Elite Mellemdistanceholdet:

Tirsdag kl. 17.00–19.00 på Frederiksberg Stadion

Torsdag kl. 17.00–19.00 på Frederiksberg Stadion

Lørdag kl. 10.00-12.30 ved Frederiksberg Stadion og andre træningssteder

Kontakt:

Kontakt træner Claus Ulnits (wamlaw62@gmail.com), hvis du har spørgsmål til Elite Mellemdistanceholdet. Interesserede er også velkomne til at kigge forbi til træningen, enten som deltager eller til en snak om dine løbeambitioner.

 

Stangspring

Træningen i stangspring er for atleter fra 11 år (fra årgang 2009). For at kunne deltage på holdet, skal man være medlem på et af vores atletikhold, og man skal kunne slå en kolbøtte og lave en kropshævning – og selvfølgelig have lysten at prøve kræfter med netop stangspringsdisciplinen.

For at sikre kvaliteten i træningen, er der max. 10 pladser på holdet. Deltagere forpligter sig derfor til at komme til alle træninger i videst muligt omfang.

Træningen foregår prim på Frederiksberg Stadion på udvalgte lørdage kl. 10.30–12.30 (uge 43/2020-31.3/2021 inkl. i Tre Falke hallen). Den forestås af Christoffer Holst Hahn, FIF’s erfarne stangspringer. Kontakt ham direkte (christoffer.holst@gmail.com) for info om træningsdatoer m.v. Datoer og tilmelding via "event tilmelding" her på siderne. 

 

Højdespring

Træningen i højdespring er for atleter fra 10 år (fra årgang 2011). Der er tale om specialtræning, som kræver, at man allerede er medlem af et af vores atletikhold.

For at sikre kvaliteten i træningen, er der max. 10 pladser per hold per uge. Man tilmelder sig fra gang til gang via klubmodul og forpligter sig til at komme til de træninger, man melder sig til. 

Træningen foregår på udvalgte lørdage kl. 10.30 til ca. 12.15. Fra april til oktober træner vi udendørs på Frederiksberg Stadion. I vintermånederne rykker vi ind i Tre Falke Hallen. Atleter, der springer under 1,40 eller er nye til disciplinen træner fra 10.30-11.15. Erfarne højdespringere, der springer mere end 1,40, træner fra 11.30-12.15. Alle møder op et kvarter før træningsstart og sørger for god opvarmning på egen hånd, så man er klar til at højdespringe kl. 10.30 eller 11.30 efter erfaring/niveau.

Træningen forestås af FIF's erfarne højdespringer, Oluf Engberg. Kontakt ham direkte (olufen@lfst.dk), hvis du har spørgsmål til højdespringstræningen. Datoer og tilmelding via "event tilmelding". 
 

Kastetræning

FIF’s kastetræning foregår som udgangspunkt på de enkelte hold, hvor klubbens specialiserede kastetræner efter aftale med holdenes trænere øver forskellige kastediscipliner, der er relevante for atleternes alder.

Derudover tilbydes ungdomsatleter fra 16 år (fra årgang 2004) fast, ugentlig træning, hvor der for alvor er mulighed for at fordybe sig yderligere i teknisk træning af specifikke kasteøvelser. Dette hold træner hver torsdag kl. 17.15-18.45 på Frederiksberg Stadion. Øvrige hverdage (dog ikke onsdag) er der selvtræning kl. 17.15-19.15. og lørdag kl. 9.00-13.00. (I uge 43/2020-31.3/2021 inkl. træner holdet onsdag kl. 19.30-21.30 i Frederiksberg HF's drengesal og torsdag kl. 17.15-19.00 i Frederiksberg HF's pigesal).

Kontakt træner Allan Kristensen (allan.kristensen63@gmail.com), hvis du har spørgsmål til kastetræningen.