Ungdomsatletik

Ungdom 12-13 år

De tidlige ungdomshold er for børn på 12-13 år (født i 2008-2009). Her fortsætter atleterne med at dygtiggøre sig inden for atletikkens forskellige discipliner, og der arbejdes videre med koordination, teknik, reaktion, bevægelsesmønstre, kondition og udholdenhed.

Vi har to separate hold af praktiske og administrative årsager, men i praksis arbejder de tæt sammen, og der bør ikke opleves forskel om barnet er på det ene eller det andet hold.

Hold 1 træner mandag og torsdag kl. 16.00-17.15 på Frederiksberg Stadion (træning indendørs uge 43/2021 - 31.3/2022 inkl.: Mandag + torsdag kl. 16.00-17.00 i Tre Falke hallen). 

Hold 2 træner mandag og torsdag kl. 16.00-17.15 på Frederiksberg Stadion (træning indendørs uge 43/2021 - 31.3/2022 inkl.: Mandag + torsdag kl. 16.00-17.00 i Tre Falke hallen)

Kontakt:

Kontakt Erik Kold (erikkold@hotmail.com) for info om Hold 1, og Yousef Bellouch (bellouchyousef@hotmail.com) for info om Hold 2.

Kontakt ungdomsudvalget (FIFungdomsudvalg@gmail.com) for generel info om ungdomsholdene.

Fordybelsestræning 12-13 år

Fordybelsestræningen er for de 12 til 13-årige. Her er det muligt at fordybe sig i udvalgte discipliner. Træningen er for de atleter, der har mod på en masse træning, men også på at kunne fordybe sig endnu mere i atletikkens discipliner. Denne træning er hver fredag.

Alle nye atleter begynder på et af de to 12-13 års hold beskrevet ovenfor. Man kan ikke indmeldes udelukkende eller direkte til ekstratræningen.

 

Ungdom 14-19 år

Ungdomsholdene er for atleter i alderen 14-19 år (årgang 2006-2007 og 2002-2005). Der er i alt fire hold: Ungdom 14-15 år, Ungdom Plus (14-15 år) Ungdom 16-19 år og Ungdom Plus (16-19 år). 

Vi træner ude på Frederiksberg Idrætspark i sommerhalvåret (april til oktober) og rykker delvist indendørs i vintermånederne.

Holdene Ungdom 14-15 år og Ungdom 16-19 år er for både nybegyndere, lettere øvede atleter samt øvede atleter, der ikke ønsker at deltage på konkurrencefokuseret hold.

Holdet har primært fokus på atletik som motionsform og med det sociale aspekt i højsædet.

Atleter der ikke opfylder kravene til deltagelse på de to konkurrencefokuserede hold, men ønsker dette, kan, gennem træning på holdet, opnå de nødvendige færdigheder og blive overført, såfremt der er ledige pladser samt efter aftale med trænergruppen.

Træningen for Ungdom 16-19-år varetages af Oliver Ryborg Kjeldsen.

Træningen for Ungdom 14-15 år varetages af Nikoline Laursen.

Træningen er på begge hold varieret. Opvarmning og grundtræning har ofte en legende tilgang, men den specifikke disciplintræning fylder langt mere end på børneholdene. Derudover har vi fokus på teknik, koordination, styrketræning og intervaller. Afhængigt af niveau, lyst og alder, begynder træningen at blive mere specialiseret mod en eller flere af atletikkens discipliner.

På ungdomsholdene træner vi sammen på tværs af køn og alderstrin. Det giver en god gruppedynamik og et inspirerende træningsmiljø. Der stilles krav til selvstændighed og engagement, og det forventes blandt andet, på de to konkurrencefokuserede hold, at man træner målrettet og deltager i stævner.

Vi afholder, på tværs af holdene, lejlighedsvise spiseaftener, træningslejre, weekendture og andre sociale arrangementer for at styrke sammenholdet og træningsglæden.

Alle nye atleter begynder på Ungdom 14-15 år eller Ungdom 16-19 års holdene. Man kan ikke indmeldes direkte på                           Ungdom Plus 14-15 år eller Ungdom Plus 16-19 år.

Træningstider Ungdom 14-15 år (årgang 2006-2007):

Tirsdag og torsdag kl. 16.00-17.15 på Frederiksberg Idrætspark (uge 43/2021 - 31.3/2022 inkl. træner holdet tirsdag kl. 16.30-17.30 på Skolen ved Nordens Plads og torsdag kl. 16.00 -17.15 ude + Skolen på La Cours vej/drengesal). 

Træningstider Ungdom 16-19 år (årgang 2002-2005):

Tirsdag og torsdag kl. 17.15-18.45 på Frederiksberg Idrætspark (uge 43/2021 - 31.3/2022 inkl. træner holdet tirsdag kl. 18.00-19.00 på Bernhards Bangs Allé og torsdag 17.00-19.00 i Tre Falke hallen).


Holdene Ungdom Plus (14-15 år og 16-19 år) er konkurrencefokuserede hold for øvede atleter, der ønsker at konkurrere og i øvrigt opfylder kravene for deltagelse på disse hold.

Krav for deltagelse på klubbens Ungdom Plus hold er følgende:

Det forventes, at deltagere på Ungdomsholdet er engagerede i deres træning og møder op til træning minimum 3x ugentligt. (Afbud grundet sygdom etc. accepteres naturligvis)

Som deltager på ungdomsholdet forventes det også, at man er stævneaktiv og har forældre, som er villige til at bakke op og, efter behov, hjælpe til ved stævnerne og afviklingen af disse. Ved oprykning forventes det, at man har basalt kendskab til atletikkens discipliner, koordinationsøvelser og er i form til at kunne løbe en tur uden at skulle gå. Ydermere er det vigtigt, at man er glad for at bevæge sig og bestræber sig på at blive endnu bedre til disciplinerne. Derudover skal man være i stand til at klare sig selv til konkurrence i tilfældet af, at der ikke er trænere, samt selvstændigt kunne lave en opvarmning relevant for sin disciplin.

Træningstider Ungdom Plus 14-15-år (årgang 2006-2007):

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 16.00-17.15 samt lørdag 11.00-12.30 på Frederiksberg Idrætspark (Uge 43/2021 - 31.3/2022 inkl. træner holdet mandag kl. 16.00-17.00 på stadion +i styrkerum eller 16.30-17.30 på Skolen ved Nordens Plads/Østsalen, tirsdag kl. 16.00-17.00 på Skolen ved Nordens Plads/styrkerum, torsdag kl. 16-17.15 ude + Skolen ved La Cours Vej/drengesal og lørdag 11.00-13.00 i Tre Falke hallen).


Træningstider Ungdom Plus 16-19-årige (årgang 2002-2005):

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 17.30-19.00 samt lørdag fra kl. 10.30 på Frederiksberg Idrætspark (uge 43/2021 - 31.3/2022 inkl. træner holdet tirsdag kl. 18.00-19.00 på Bernhards Bangs Allé, torsdag 17.00-19.00 i Tre Falke hallen og lørdag 10.30-12.30 i Tre Falke hallen).

Kontakt:

Kontakt Nikoline Laursen (nkll00@hotmail.com) for info om Ungdom 14-15 år.

Kontakt Radoslav Dimitrov (radosl.dimitrov@gmail.com) for info om det konkurrencefokuserede Ungdom Plus 14-15-års hold. 

Kontakt Oliver Ryborg Kjeldsen (oliver.ryborg@hotmail.com) for info om det konkurrencefokuserede Ungdom 16-19 og                  Ungdom Plus 16-19-års hold.

 

Ungdomsløbeholdet for 11-15-årige

På Ungdomsløbeholdet træner børn og unge i alderen fra 11-15 år (årgang 2006-2010). Der trænes mod atletikkens længere løbedistancer fra 600 m til 5000 m. Om vinteren løbes der cross/terrænløb, og flere har det sjovt med at prøve kræfter med længere distancer så som eremitageløbet og 5 km landevejsløb.

Træningen foregår som udgangspunkt på Frederiksberg Idrætspark, men nærliggende områder som Grøndalsparken, Søndermarken, Frederiksberg Have og Damhussøen tages jævnligt i brug og periodisk vil mødestedet blive ændret til et af disse områder. Nogle gange tager vi bilen til skov og andre egnede steder. Træningen vil være aldersrelateret og kan være delt op i grupper efter alder og træningsintensitet.

Holdet har fokus på motorik, styrke, teknik og grundlæggende udholdenhed, men også lidt intervaller på bane og i naturen. For de yngste vil træningen have en legende tilgang, hvor den for de ældste vil blive mere målrettet og fokuseret på at kunne klare kravet til oprykning til Elite Mellemdistance (40-60 km løb ugentligt). De unge på holdet træner løb 1-4 gange ugentligt afhængig af ambitioner og niveau, samt hvor meget de ellers træner på atletikholdene.

Der lægges stor vægt på grundtræning og på at bygge løberne langsomt op for at undgå skader. Vi kombinerer træningen af intervaller, tempoture og rolige ture med koordination-, teknik- og styrketræning, alt sammen tilpasset den enkelte løbers alder, køn, distance og individuelle behov. Der er plads til både dem, som bare er glade for at løbe, og dem, der satser seriøst på konkurrence.

Træningstider Ungdomsløbeholdet:

Tirsdag og torsdag kl. 17.15–18:45 på og omkring Frederiksberg Idrætspark (uge 42/2021-31.3/2022 træner holdet desuden indendørs i Frederiksberg HF's drengesal om torsdagen kl. 17.15-19.00).

Nogle lørdage vil der være fælles løbetræning for alle børne- og ungdomshold. Dette vil blive annonceret via mails og holdenes facebookgrupper.

Kontakt:

Kontakt træner Anders Holm (professorholm@gmail.com), hvis du har spørgsmål til ungdomsløbeholdet. 


Stangspring

Stangspringstræning er desværre midlertidigt aflyst, kontakt mail@fifatletik.dk hvis du er interesseret i mere information. 

Træningen i stangspring er for atleter fra 11 år (fra årgang 2009). For at kunne deltage på holdet, skal man være medlem på et af vores atletikhold, og man skal kunne slå en kolbøtte og lave en kropshævning – og selvfølgelig have lysten at prøve kræfter med netop stangspringsdisciplinen. 

For at sikre kvaliteten i træningen, er der max. 10 pladser på holdet. Deltagere forpligter sig derfor til at komme til alle træninger i videst muligt omfang.

 

 

Højdespring

Træningen i højdespring er for atleter fra 10 år (fra årgang 2011). Der er tale om specialtræning, som kræver, at man allerede er medlem af et af vores atletikhold.

For at sikre kvaliteten i træningen, er der max. 10 pladser per hold per uge. Man tilmelder sig fra gang til gang via klubmodul og forpligter sig til at komme til de træninger, man melder sig til. 

I udesæsonen fra april til oktober foregår træningen på Frederiksberg Idrætspark på udvalgte lørdage kl. 10.30 til ca. 12.00. I vintermånederne (fra uge 43 til 31.3 inkl.) rykker vi ind i Tre Falke Hallen. Atleter, der springer under 1,40 eller er nye til disciplinen træner fra 10.30-11.15. Erfarne højdespringere, der springer mere end 1,40, træner fra 11.15-12.00. Alle møder op et kvarter før træningsstart og sørger for god opvarmning på egen hånd (kan foregå udendørs, hvis hallen er optaget af andre klubber), så man er klar til at højdespringe kl. 10.30 eller 11.15 efter erfaring/niveau.

Træningen forestås af FIF's erfarne højdespringer, Oluf Engberg. Kontakt ham direkte (olen01@frederiksberg.dk), hvis du har spørgsmål til højdespringstræningen. Datoer og tilmelding via flg. link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vOv6X2-8aj_yth2eDbC9LAspJCk6_kvXyrr821vd8Y8/edit#gid=0  

 

Kastetræning

FIF’s kastetræning foregår som udgangspunkt på de enkelte hold, hvor klubbens specialiserede kastetræner efter aftale med holdenes trænere øver forskellige kastediscipliner, der er relevante for atleternes alder.

Derudover tilbydes ungdomsatleter fra 16 år (fra årgang 2004) fast, ugentlig træning, hvor der for alvor er mulighed for at fordybe sig yderligere i teknisk træning af specifikke kasteøvelser. Dette hold træner hver torsdag kl. 17.15-18.45 på Frederiksberg Idrætspark Øvrige hverdage (dog ikke onsdag) er der selvtræning kl. 17.15-19.15. og lørdag kl. 9.00-13.00. (I uge 43/2021 - 31.3/2022 inkl. træner holdet torsdag kl. 17.15-19.00 i Frederiksberg HF's drengesal).

Kontakt træner Allan Kristensen (allan.kristensen63@gmail.com), hvis du har spørgsmål til kastetræningen.